Mateřská škola Ročov

Organizace dne

6:30 – 8:00příchody dětí, individuální a skupinové činnosti podle zájmu dětí, volná hra
8:00 – 8:30ranní cvičení, osobní hygiena
8:30 – 9:00dopolední svačina, příprava na hlavní výchovně vzdělávací činnost
9:00 – 9:30hlavní výchovně vzdělávací činnost - aktivity dětí řízené pedagogickým pracovníkem, zaměřěné především na hry, zájmovou činnost, pohybové a další aktivity
9:30 – 11:00oblékání dětí, vycházka a pobyt na čerstvém vzduchu
11:00 – 11:30převlékání dětí, osobní hygiena, příprava na oběd
11:30 – 12:15oběd, příprava na polední klid
(12:15 - 12:30 vyzvedávání dětí po obědě)
12:30 – 14:00polední klid, poslech pohádek, spánek a odpočinek dětí
14:00 – 14:30vstávání, oblékání, osobní hygiena, česání
14:30 – 15:00odpolední svačina
15:00 – 16:30individuální a skupinové činnosti podle zájmu dětí, úklid hraček, odchody dětí domů