Mateřská škola Ročov

Poplatky v Mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání (tzv. školné) ve školním roce 2018/2019 činí 350,- Kč měsíčně.
Od 1. 12. 2012 nabývá účinnosti zákon ř. 331/2012 Sb., kterým se mění zákon o státní sociální podpoře - u dětí od 2 let je možná docházka do MŠ bez omezení, poplatek za předškolní vzdělávání je 350,- Kč.

Osvobozeny jsou děti, které čerpají poslední rok předškolní docházky, pouze však po dobu 12 měsíců. Prominutí od úplaty za předškolní vzdělávání platí i v případě, že ředitelka na základě rozhodnutí (dodatek č. 4 ke směrnici č.j.1/2012 - Úplata za předškolní vzdělávání) osvobozuje od úplaty zákonného zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo pobírá dávky pěstounské péče. Vždy však tuto skutečnost musí zákonný zástupce předložit písemné oznámení, popřípadě rozhodnutí, které mu vydal příslušný orgán státní sociální podpory. Pokud zákonný zástupce nepředloží ředitelce mateřské školy tento doklad, nebude od úplaty osvobozen.

V době uzavření mateřské školy v letních měsících se poplatek nehradí.

Úplata za školní stravování (tzv. stravné) činí od 1. 4. 2018 na dítě (do 6 let) a den 36,- Kč (přesnídávka: 8,- Kč; oběd: 20,- Kč; svačina: 8,- Kč). Pokud v daném školním roce je dítěti 7 let, stravné se zvyšuje již od 1. 9. na 40,- Kč za jeden den (přesnídávka: 8,- Kč; oběd 24,- Kč; svačina: 8,- Kč). Úplatu za stravování a předškolní vzdělávání lze platit hotově nebo na účet MŠ (vše po domluvě s p. hospodářkou Machovou.)