Úterý 28. 2. od 9:15 Vyšetření zraku pomocí speciální diagnostické videokamery Plusoptix. Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění. Od některých zdravotních pojištověn je však možné získat proplacení poplatku z jejich programu prevence. Poplatek za vyšetření činí 200 Kč. Zájemci se nahlásí u p. uč. ve třídě.

Pondělí 20.2. karneval s animátorem (děti budou mít vlastní masku)

Úterý 21.2. den červený

Středa 22.2. den zelený

Čtvrtek 23.2. den žlutý

Pátek 24.2. den oranžový

 

 

Milí rodiče, na každý barevný den oblékněte děti do dané barvy včetně ruzných bartevných doplňků – fantazii se meze nekladou.
Veškeré aktivity proběhnou během dopoledne.

Děkujeme vám za spolupráci!

 

Akce do konce školního roku

20.-24.2. Barevný týden s karnevalem viz leták

28.2. Prima Vizus – vyšetření očí od 9:15

13.-17.3. Jarní prázdniny – MŠ v běžném provozu, pouze nahlásit děti, které nebudou doházet.

4.4. Velikonoční dílničky s rodiči do 16 hod. na školní zahradě
 
5.4. Velikonoční zajíček dopoledne pro děti na školní zahradě.
 
19.4. Dopledne akce s lounskou knihovnou u nás v MŠ
 
24.-28.4. Projektový týden Čarodějnice, děti budou mít kostýmy.
 
11.5. Setkání ke dni matek do 16 hod. na škoní zahradě.
 
1.6. Dopoledne oslava dne dětí.
 
23.6. Zahradní slavnost – loučení s předškoláky od 16. hodin.
 
 
Plánujeme:
 
Výlet do ZOO Praha – jaro
 
Nocování s předškoláky na rozloučenou – léto
 
Výlet do Úlovic – farma, projektové dílny s divadlem aj.
 
Průběžně zařazujeme projektová dopoledne s odborníky.
 
 
 
Milý rodiče,
 
Vzhledem k plánovanému nástupu paní učitelky Michaely Vostré na mateřskou dovolenou budeme postupně seznamovat děti se zástupem – novou paní učitelkou, která se bude mezi námi vyskytovat prozatím střídavě v jednotlivých dnech v průběhu měsíce února a března. Od dubna počítáme s jejím plnohodnotným zástupem.
 
Akce plánované do konce školního roku budeme průběžně doplňovat a reagovat na momentální situaci s ohledme na vysokou nemocnost dětí.
 
Sledujte proto pravidelně nástěnku, případně aktuality na webu školky.

ZÁPIS

Zákonný zástupce se dostaví v den zápisu 5. 5. společne se svým dítětem v době 9:00 -15:00 do mateřské školy, kde předá vyplněné dokumenty (Žádost a potvrzení od lékaře).

Nezapomeňte si vzít občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání v roce 2022/23 povinné, potvrzení o očkování předkládat nemusí. (dítě navštěvující MŠ posledním rokem před nástupem do ZŠ)

Seznamte se s kritérií pro přijímání dětí do naší MŠ. Potřebné formuláře zde ke stažení nebo osobní převzetí v MŠ v rámci provozní doby.

Text