Vážení rodiče,

informuji Vás, že se naše mateřská škola připojuje k výstražné stávce vyhlášené školskými odbory na pondělí 27. 11. 2023.

Provoz mateřské školy bude přerušen a škola uzavřena po celý tento den.        

Důvody:   

 • Zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024 a celkovému snižování výdajů na vzdělávání
 • Nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků

Důvodem stávky nejsou platy pedagogických pracovníků. Jsme jeden tým a táhneme za jeden provaz.    

 

Děkujeme za pochopení.

Lenka Bušková, ředitelka školy

Ročov 22.11.2023     

 Zápis z rodičovské schůzky konané dne 12.9.2023

 • Personální obsazení (viz. nástěnka v šatně dětí)
 • Předškoláci každé úterý a čtvrtek po obědě do 12:30  příprava na ZŠ s Kuliferdou – rodiče zaplatí za sadu pěti sešitů  na dítě 360,-kč učitelce na třídě (prosíme přesnou sumu, nemáme peníze na vrácení)
 • Adaptace nově příchozích dětí a doba strávená v MŠ, odpolední čas, odpočinek na lůžku, rodiče respektují doporučení učitelky na postupné zvykání
 • Projekt CEPÍK – zdravý životní styl, tematická divadélka v průběhu roku
 • Vhodné pohodlné oblečení do třídy i na venkovní aktivity – děti tvoří s různými materiály, ušpinění, náhradní oblečení v kapsáři a na poličce oblečení na denní převléknutí – zodpovědnost zákonného zástupce za denní kontrolu a doplnění, vhodná obuv – bezpečnost při pohybu dítěte a vhodné přezůvky a pevnou patou- chůze po schodišti 
 • Podporu MŠ v rámci hygienických potřeb ad. dle seznamu, prosím, doneste do konce měsíce října
 • Focení dětí jednotlivců – je zájem, pořešíme téma a termín
 • Kulturní akce, společná setkávání, odsouhlaseno do výše 1000 Kč na dítě a školní rok
 • SEZNÁMENÍ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM (nástěnka v šatně dětí)
 • Termíny: 

6.10.  bramboriáda – od 16 hodin na školní zahradě – společné tvoření rodičů s dětmi

10.10. Fotografování

12.10. dopoledne pro děti kulturní program Klaun Edi

3.11.  dýněáda – strašidelná zahrada s programem a soutěžemi od 17 hodin

15.12. vánoční dílničky s rodiči a vystoupením dětí od 16 hodin školní zahrada

18.12. vánoční nadílka dopoledne pro děti

21.12. slavnostní vánoční oběd pro děti i žáky ZŠ

21.6.2024 zahradní slavnost – loučení s předškoláky 

 

Průběžně budeme informovat o dalších plánovaných akcích a projektových dnech zde na nástěnce a na webu školy v aktualitách

Pokyny k platbám školného a stravného 

 

Výše školného za jeden měsíc: 550 Kč

Výše stravného za jeden den: 45 Kč ( dopol. svačina 10 Kč, oběd 25 Kč, odpol. svačina 10 Kč)

Za jeden měsíc činí stravné v průměru za 22 pracovních dní 990 Kč.

Celková částka stravné + školné za jeden měsíc činí 1540 Kč a je třeba ji uhradit na bankovní účet mateřské školy vždy k poslednímu dni v měsíci na měsíc následující. Proto doporučujeme zadat trvalý příkaz k 25. dni v měsíci.

 

Číslo účtu : 101012852/0300  a do zprávy pro příjemce napište jméno svého dítěte

 

Pokud nebude finanční částka uhrazena včas, dle výše uvedených pokynů, nebude dítě první den v měsíci přihlášeno ke stravě. Je nutné tento pokyn dodržovat s odkazem na Školní řád mateřské školy.

Příklad: Platba na měsíc září musí být uhrazena – připsána na účet školy nejpozději k 31.8.

(příkaz v bance k 25.8.)

Školné neplatí pouze předškoláci – děti, které se povinně vzdělávají posledním rokem před nástupem do první třídy ZŠ.

Dítě je třeba odhlásit ze stravování vždy do 7 hodin na daný den. Jinak kdykoliv v průběhu dne na dny následující telefonicky nebo formou SMS na třídní telefonní číslo 737 330 665.

Přeplatky jsou vždy vyúčtovány 2x ročně  ( k 30.6. a 31.12.)

Provoz MŠ přerušen od 1.7. do 31.8. 2023. 

Nový školní rok začíná v pátek 1.9. 2023

ZÁPIS

Zákonný zástupce se dostaví v den zápisu 4. 5. společne se svým dítětem v době 9:00 -15:00 do mateřské školy, kde předá vyplněné dokumenty (Žádost a potvrzení od lékaře).

Nezapomeňte si vzít občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání v roce 2023/24 povinné, potvrzení o očkování předkládat nemusí. (dítě navštěvující MŠ posledním rokem před nástupem do ZŠ)

Seznamte se s kritérií pro přijímání dětí do naší MŠ. Potřebné formuláře zde ke stažení nebo osobní převzetí v MŠ v rámci provozní doby.

Text