Městys Ročov se nachází 14 kilometrů od města Louny. Leží v Přírodním parku Džbán, obklopen krásnými lesy s bohatou faunou a florou. V okolí jsou rozsáhlé pastviny, na nichž se volně pase skot. Jsou zde také bohaté chmelnice. Přímo v Ročově se nachází dolnoročovský klášter a majestátní poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Do občanské vybavenosti samotné obce patří kromě mateřské školy i škola základní (I. stupeň), dále zde ordinuje lékař, nachází se zde obchod i pošta a je zajištěno dobré autobusové spojení z Loun. Funguje zde také dobře prosperující zemědělské družstvo a několik spolků: Kulturně společenské Moje RočovskoTJ ZD Ročov – fotbalový oddíl, Střelecký klub, Myslivecké sdružení Dolní Ročov a Dobrovolný spolek hasičů.

Charakteristika školy:

V současné době jsme jednotřídní mateřskou školou, ve které se společně schází děti různého věku. Pokud je dítě alespoň částečně samostatné, můžeme ho přijmout ještě před dovršením třetího roku věku. Jedná se především o děti z Ročova, ale i z dalších obcí. V případě zájmu přijímáme i děti z Loun.

Vzhledem k tomu, že naši mateřskou školu navštěvuje menší počet dětí, můžeme se všem věnovat individuálně a tím adekvátně reagovat na jejich konkrétní potřeby. Jde nám o to, aby se zde všechny děti cítily dobře, měly tu svoje kamarády a samozřejmě i vlídný a láskyplný personál, který se jim po celou dobu intenzivně věnuje.

V suterénu budovy se nachází kuchyně a jídelna, kde se stravují nejenom děti a zaměstnanci mateřské školy, ale i děti z místní základní školy. V přízemí je pak třída s hernou, ložnice, ředitelna, sociální zařízení a jedna místnost, sloužící jako místní knihovna. Velkou výhodou je nově vybavená rozlehlá zahrada, kde mají děti dostatek prostoru ke sportovnímu i dalšímu vyžití.

Zřizovatel: Městys Ročov, Ročov 121, 439 67 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

IČO: 61357456
IZO: 600082377